top of page
Osnessanden

Osnessander er den lengste og flottaste sandstanda på Hareidlandet. Dette er fakta, og det vert meiningslaust å påstå noko anna. Med kort veg frå sentrum, er det snart å komme seg til stranda når sola skin. Dette er viktig, sidan sola forsvinn like raskt som ho kjem. Gjerne grunna skodda som sig inn frå havet så snart det er klarver.

Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Osnessanden
Oshaugen

På sørsida av Osnessanden ligg eit vrak frå tidleg 18oo-talet. Skipet var truleg ei frakteskute som sleit seg frå vinteropplag på Hatløya rundt 1890. Skipet var 25 m langt, og bygt på 60 eikespant. Stundom er det skjult i sanden, medan det andre tider, som her, ligg heilt fram i dagen. Vraket er freda kulturminne. 

Vraket på Osnessanden
Vraket på Osnessanden
Vraket på Osnessanden
Vraket på Osnessanden
bottom of page