Koppevatnet

Koppevatnet ligg nord for Skafjellet, og vert fylt frå elva på vestsida som samlar saman tilsig frå dalføret mellom Skafjellet og Brørene. Utløpet finn vi ved Koppelva i andre enden.

Koppevatnet