top of page
Kattatjønna

Kattatjønna er ei bittelita søyle som ligg tett vest for Kjelstjønna, men renn andre vegen. Tjønna dannar starten på Torvikelva som kjem ned i fløstranda.

bottom of page