top of page
Havågvatnet

Havågsvatnet ligg nedanfor Haddalshornet, på Eiksundsida. Eit par små bekkar gir tilsig frå myrane ovanfor medan Inste Havågselva renn ut på sørsida, og ned i Havågen ved Eiksund.

Havågvatnet
bottom of page