Høgenausa og Kongsvollen

Høgenausa ligg mellom Kongsvollen og Kvamstua. Det er bratt ned til Vartdalsfjorden på eine sida, og på andre sida finn ein  Løsetvatnet.