top of page
Svartevasselva

Svartevasselva finn ein ikkje på kartet, men sidan den kjem frå Svartevatnet, er det eit mykje betre navn enn til dømes Karasjokelva, som ville vere heilt malplassert. Elva startar med eit kort roleg parti, før den kastar seg ned i Ytrefløvatnet gjennom eit voldsomt stryk. Det burde ikkje vere naudsynt å lage eit slikt vesen av denne korte reisa, men fløelvane er noko for seg sjølve.

Svartevasselva
Svartevasselva
Svartevasselva
Svartevasselva
Svartevasselva
bottom of page