top of page
Fjellsvatnet

Fjellsvatnet ligg på Fjelle. På nordsida finn vi eit par mindre gardar, medan vi finn nokre hytter langs nord og vestsida. Hovudtilførselen finn vi lengst nord, der elva som tek med seg veita frå Fjellsvegen kjem inn. På vestsida finn vi ein mindre bekk frå fjellsida under Flåna. Utløpet går ut i vestenden der elva renn eit kort strekk ned til Løsetvatnet.

Fjellsvatnet
Fjellsvatnet
bottom of page