top of page
Grøthornvatnet

Grøthornvatnet ligg rett nedanfor Grøthornet, og vert fylt av tilsig frå eit begrensa område i fjellsida mot Skolma. Ved utløpet er det laga ei demning av stein der vatnet har våre regulert i tidligare dager. Tverrelva som renn herifrå, er viktig for vassføringa i Ytredalselva, og vatnet var i si tid brukt som magasin for å sikre vatn til ei guanomølle nede i Brandal.

Grøthornvatnet
bottom of page